Hemer R

Downlight Art & Fashion

 Code DW13415ARB DW13430ARB DW13415FSB DW13430FSB
 LED ART ART FASHION FASHION
 Power 18W 34W 18W 34W
 Lumens 1800lm 3000lm 2000lm 3000lm
 CRI >98 >98 >90 >90
 Angle 30º 30º 30º 30º
Voltage 220-240V AC 220-240V AC 220-240V AC 220-240V AC

 

 

Sizes

Multimedia

 

Datasheet