Serie Aster 2/C

Downlight Art & Fashion

 Referencia DW04920RB.02 DW04932ARB.02 DW04916FSB.02 DW04926FSB.02
 LED ART ART FASHION FASHION
 Potencia 18W 34W 18W 34W
 Lumens 2 x 1800lm 2 x 3000lm 2 x 2000lm 2 x 3000lm
 CRI >98 >98 >90 >90
 Ángulo 40º 40º 40º 40º
Voltaje 220-240V AC 220-240V AC 220-240V AC 220-240V AC

 

Reflectores 2018-02 OPCIONES REFLECTOR SERIE ASTER
REFLECTOR ALUMINIO ANODIZADO 40º SERIE ASTER (Ya equipado en la luminaria) DW049-RFL-40
REFLECTOR ALUMINIO ANODIZADO 15º SERIE ASTER DW049-RFL-15
REFLECTOR ALUMINIO ANODIZADO 55º SERIE ASTER DW049-RFL-55

 

Cotas

Multimedia

Ficha Técnica